home_3 home_2 home_1 home_4 home_

Ethische richtlijnen


De NVLP is onderdeel van de EABP en conformeert zich haar Ethical Guidelines en Ethical Principles.
De bij de NVLP aangesloten therapeuten zijn primair verantwoordelijk voor de gepastheid van inhoud, context en begrenzing van wat binnen de (therapeutische) relatie plaats vindt.