home_4 home_ home_1 home_3 home_2

>> meer werkwijze


De oefeningen in lichaamsgerichte psychotherapie zijn lichamelijk, daarnaast bestaat de therapie ook uit gesprekken tussen cliënt en therapeut. De therapeut duidt het proces dat ontstaat tijdens de oefeningen. Wanneer de oplossing van een probleem van de cliënt meer op het mentale dan op het lichamelijke vlak ligt, zal de therapeut dat aangeven. Zo kunnen bijvoorbeeld bepaalde overtuigingen van de cliënt de effectiviteit van de therapie belemmeren. De therapeut helpt de cliënt dan zich hiervan bewust te worden, en reikt alternatieven aan.

De lichaamsgericht therapeut stimuleert het nemen van verantwoordelijkheid voor de eigen lichamelijke en geestelijke gezondheid. Door een vergroot zelfbewustzijn, leert de cliënt oude reactiepatronen kennen, zodat men adequater met de omgeving en zichzelf om te gaan.

 

De therapie zorgt voor veiligheid en ondersteuning. De cliënt ontvangt volledige en onverdeelde aandacht en acceptatie. Verder doet de cliënt het zelf. De cliënt is verantwoordelijk voor zijn/haar eigen proces. Naarmate de therapie vordert neemt de innerlijke wijsheid en kracht toe (inzichten, leren contact maken met gevoel, herkennen van patronen, zelf oefeningen doen). In de afbouwfase is de therapie ook gericht op zelfredzaamheid.

 

Door te werken met echte situaties en het maken van huiswerk (oefeningen, verslagen schrijven) kunnen de inzichten en de in de therapeutische setting opgedane ervaringen, integreren in het dagelijks leven van de cliënt.