home_3 home_2 home_1 home_4 home_

Ontstaan


‘De therapie die de taal van het lichaam gebruikt om de problemen van de geest te genezen.’ ( Lowen)
 
Sigmund Freud wordt gezien als de grondlegger van de psychoanalyse. Hij ging ervan uit dat bij een trauma de herinnering verdrongen is maar de energie actief blijft in het onbewuste en naar een uitweg zoekt. Wilhelm Reich was een leerling van Freud. Hij ging een stap verder dan zijn leermeester door te stellen dat de blokkades, veroorzaakt door trauma’s, zich zowel in de geest (het onbewuste) als in het lichaam nestelen.
 
Alexander Lowen en Gerda Boyesen waren rond 1940 leerlingen van Reich. In de jaren vijftig verfijnden zij, elk op hun eigen manier, Reich’s concepten van spierspanning en levensenergie en ontwikkelden een model om de persoonlijkheid in het lichaam te kunnen bestuderen. John Pierrakos heeft samengewerkt met Lowen.
 
We kunnen stellen dat Reich, Lowen, Boyesen en Pierrakos de grondleggers zijn van de lichaamsgerichte psychotherapie. Er zijn vervolgens veel stromingen ontstaan. De EABP (oprichting te Oslo, 20 december 1988)  heeft het initiatief genomen deze stromingen te bundelen tot de modaliteit Lichaamsgerichte Psychotherapie.
 
Lichaamsgerichte Psychotherapie heeft in de afgelopen 70 jaar een wetenschap ontwikkeld vanuit onderzoeksresultaten op het gebeid van biologie, antropologie, etnologie, neuropsychologie, neurofysiologie, ontwikkelingspsychologie, neonatologie en ervaringsgericht onderzoek.
 

>> meer