home_4 home_2 home_1 home_ home_3

Mensbeeld


Een mensbeeld is een geordend geheel van veronderstellingen dat betrekking heeft op de manier waarop iemand de mens, zichzelf inclusief, ziet, ervaart, beleeft en zijnwezenlijkheid typeert.
 

Mensbeeld in lichaamsgerichte psychotherapie:

 

  • lichaam en geest vormen een eenheid;
  • werken vanuit de veronderstelling dat voelen, ervaren en doen in samenwerking met denken een genezende werking heeft;
  • iedere emotie brengt een fysieke verandering teweeg;
  • ervaringen worden niet alleen in de geest (mentaal geheugen) maar ook in het lichaam (cel geheugen) opgeslagen.