home_1 home_ home_3 home_4 home_2

Waarom in therapie


Ons lichaam is ontroerend eerlijk en scherp in waarnemen en als we het juist kunnen 'lezen' liegt het eigenlijk nooit. Wij reageren met ons lichaam op ons eigen handelen, dat van anderen en de situaties waarin we terecht komen. Traumatische gebeurtenissen in de vroege kinderjaren of later in het leven. Of wij die lichaamsreacties kunnen voelen is iets anders. Soms zijn we zover weg van dat voelen, dat het lijkt alsof we helemaal niets meer voelen. Ons lichaam blijft wel signalen afgeven: we voelen een ‘brok in de keel’, een ‘last op de schouders’ of een ‘knoop in onze maag’, ‘vlinders in onze buik’ en ‘verstijven van schrik’. Ieder mens is een eenheid, met gevoel en verstand, met hart en ziel. Als er een balans is in de dynamiek tussen gevoel, verstand, hart en ziel zien we een levendig en bezield persoon. Vaak hapert die dynamiek en ontstaan er signalen (lichamelijke- en psychische klachten, onvrede, kwalen, stress, etc.) die aangeven dat het "systeem" mens niet goed functioneert. Waardoor die 'haperingen' zijn ontstaan 'weten' we vaak met ons verstand. Echter, 'ze' zitten ons ook vaak zo dwars dat we klachten krijgen die we niet zelf kunnen verhelpen.
 

De haperingen en trauma's, nestelen zich in ons lichaam. In lichaamsgerichte psychotherapie werkt de therapeut samen met de cliënt, na een zorgvuldige diagnose, aan het gewaar worden van het eigen lichaam. We verkennen deze plek met verwondering en respect om vanuit dat punt de hardheid te verzachten en meer beweging toe te laten. In lichaamsgerichte psychotherapie wordt ruimte gegeven om te ontdekken, te groeien en weer levendigheid te kunnen voelen. De  NVLP-therapeuten zijn opgeleid om degelijk en gegrond in wijsheid hun cliënten te begeleiden. Zij geven richting en perspectief op het ervaren van heelheid.