home_3 home_4 home_ home_2 home_1

Klachten en ethiek


Klachten
Helaas kan het voorkomen dat u overweegt om een klacht in te dienen over de behandeling of een therapeut. Therapeuten zijn in Nederland verplicht om aangesloten te zijn bij een beroepsvereniging die een Klachtenregeling heeft. De NVLP is geen modaliteits gebonden vereniging en heeft derhalve geen klachtenreglement. Uiteraard hopen we dat u er met uw therapuet in een gesprek kunt uitkomen. Mocht dat niet het geval zijn, dan kunt u contact opnemen met de Beroepsvereniging waarbij uw therapeut is aangesloten. Zij kunnen u verder helpen. Zie ook Beroepsverenigingen voor de juiste websites. Op deze websites kunt u vaak ook informatie vinden over: privacy, beroepscode en praktijkregels.
 
 

Ethiek

De NVLP conformeert zich aan de ethische richtlijnen van de EABP. Zie Ethische richtlijnen voor meer informatie.