home_3 home_1 home_ home_4 home_2

EABP


De  De European Association for Body Psychotherapy, is een dynamische vereniging met ruim 700 individuele leden in 9 landen.  Er zijn  50 opleidingsinstituten en beroepsverenigingen aangesloten. Individuele leden zijn allen geaccredtiteerd therapeut en werkzaam binnen de lichaamsgerichte psychotherapie.   De bij de EABP aangesloten landen hebben allen een Nationale Associatie welke verenigd zijn in de COUNCIL. De door de EABP geaccrediteerde opleidingen in lichaamsgerichte psychotherapie zijn verenigd in het FORUM. Raadpleeg voor meer informatie de website van de EABP .
 
De EABP
  • accrediteert leden en opleidingen volgens welomschreven criteria
  • verspreidt richtlijnen voor ethiek, werkwijze en niveaus van professionele ontwikkeling
  • is binnen Europa het orgaan dat therapeuten vertegenwoordigt
  • stelt eisen aan therapeuten m.b.t. een afgeronde gekwalificeerde opleiding, relevante therapeutische ervaring,  praktijkuren, supervisie, intervisie en na- en bijscholing
  • organiseert eens per twee jaar een internationaal congres