home_2 home_3 home_1 home_ home_4

Doelstellingen NVLP


De NVLP

  • is  een professionele, levendige organisatie voor lichaamsgerichte psychotherapie
  • geeft lichaamsgerichte psychotherapie zijn plaats als een erkende vorm van psychotherapie in Nederland
  • ondersteunt de leden door de uitwisseling van kennis en ervaring structureel mogelijk te maken
  • ontwikkelt en ondersteunt  activiteiten als congressen, symposia, training
  • bevordert  onderzoek en verdere ontwikkeling van lichaamsgerichte psychotherapie
  • vormt een netwerk van beroepsorganisaties, opleidingen en individuen die lichaamsgericht psychotherapeutisch werken.