home_ home_2 home_3 home_1 home_4

Ik wil lid worden


Om lid te worden van de NVLP en daarmee van de EABP kies je een van de onderstaande lidmaatschapscategorieën. Je klikt vervolgens op 'More and how to join' om op de site van de EABP het registratie formulier te downloaden.

 

Heb je vragen hierover? Stuur ons een mail

 

Volledig lidmaatschap - Full Member

Volledig Individueel lidmaatschap is voor therapeuten die voldoen aan alle lidmaatschapscriteria.

Volledige individuele leden hebben als voordeel:

Naam en adres wordt gepubliceerd in het geacrediteerde EABP register van therapeuten, welke regelmatig wordt geupdated op de EABP website.
Stem in de General Assemblees, of bij schriftelijke stemming.
Toegang tot de bronnen van de ethische commissie van de EABP.
Kortingen op internationale congressen en symposia en op bepaalde boeken en publicaties.
Toegang tot de EABP nieuwsbrief en de EABP bibliografie van lichaamsgerichte psychotherapie.
Aanbeveling voor het Europese Certificaat voor Psychotherapie (ECP).
Lidmaatschap € 190,- per jaar.

More and how to join


Organisatie Lidmaatschap

Organisatieleden zijn trainingsinstituten of beroepsorganisaties voor specifieke lichaamsgerichte psychotherapie modaliteiten. Organisaties die lid willen worden dienen eerst te zijn geaccrediteerd door de EABP. Organisatieleden stemmen in met de doelstellingen van de EABP en hebben op zijn minst een volledig individueel lid die hun kan representeren op de EABP Algemene Ledenvergadering. Organisatieleden vallen onder het EABP lidmaatschapsregister.

More and how to join

 

Aspirant lidmaatschap

Aspirantleden zijn therapeuten die een door de EABP erkende training in lichaamsgerichte psychotherapie hebben afgerond en nog niet geheel voldoen aan de lidmaatschapscriteria. Zij ontvangen alle informatie en zijn geregistreerd als aspirant leden en zijn nog niet stemgerechtigd.

Lidmaatschap € 95,- per jaar.

More and how to join

 

Geassocieerd lidmaatschap

Geassocieerd Lidmaatschap is voor iedereen die geïnteresseerd is in lichaamsgerichte psychotherapie en de EABP in haar werk wil steunen. Geassocieerde leden zijn niet stemgerechtigd. 

Lidmaatschap € 50,- per jaar.

More and how to join

 

Student lidmaatschap

Student Lidmaatschap is voor studenten die geïnteresseerd zijn in lichaamsgerichte psychotherapie. Het is niet perse nodig een opleiding in lichaamsgerichte psychotherapie te volgen. Student leden zijn niet stemgerechtigd.

Lidmaatschap € 30,- per jaar.

More and how to join

 

Ere lidmaatschap

Ereleden hebben een belangrijk aandeel  gehad in de ontwikkelding van lichaamsgerichte psychotherapie in het algemeen en/of de NVLP in het bijzonder. NVLP ereleden

 

Opzeggen lidmaatschap

Opzeggen van je lidmaatschap kan met inachtneming van de opzegtermijn. 

Dit opzegtermijn is minimaal vier weken voor het einde van het lopende kalenderjaar.