home_1 home_4 home_3 home_ home_2

Lidmaatschapscriteria


      Om als volledig lid van de EABP en de NVLP erkend te worden is het onderstaande vereist:

1. Minimaal 600 uur beroepsopleiding tot behandelaar van de lichaamsgeoriënteerde psychotherapie over een periode van minimaal drie jaar, waarvan er 400 uur binnen een door de EABP erkende school voor lichaamsgeoriënteerde psychotherapie hebben plaatsgevonden. Of een equivalent hiervan (te bepalen door de Toelatings Commisie NVLP/EABP).

2. Minimaal 150 uur doorlopende lichaamsgeoriënteerde psychotherapie, individueel of in een groep. Een groepssessie van drie uur geldt hierbij als één uur individuele therapie. Deze uren moeten gevolgd zijn buiten de setting van de opleiding bij een betaalde professionele lichaamsgeoriënteerde psychotherapie behandelaar. Minstens 100 uur hiervan moet in individuele sessies gevolgd zijn. Of een equivalent hiervan (te bepalen door de Toelatings Commisie NVLP/EABP).

3. Minimaal 100 uur professionele supervisie door een behandelaar van lichaamsgeoriënteerde psychotherapie, individueel of in een groep, en buiten de setting van de opleiding. De geldende uren voor groepssupervisie worden berekend door het aantal uren met twee te vermenigvuldigen en door het aantal groepsleden te delen. Of een equivalent hiervan (te bepalen door de Toelatings Commisie NVLP/EABP).

4. Minimaal 600 uur betaalde professionele praktijk in lichaamsgeoriënteerde psychotherapie over een periode van minimaal drie jaar. Deze uren kunnen zowel individuele als groepstherapie omvatten. Of een equivalent hiervan (te bepalen door de Toelatings Commisie NVLP/EABP).

5. Ook als er supervisie- en leertherapie uren binnen een opleidingscontract vallen, moeten de uren die gelden voor de eerste vier criteria buiten de context van de opleiding professioneel en betaald gevolgd worden. Idealiter zijn supervisor en therapeut afzonderlijke personen die men buiten de tijd en de plaats van de opleiding volgens afzonderlijke contracten ziet en betaalt.

We realiseren ons dat op dit moment in de ontwikkeling van sommige scholen en opleidingsprogramma’s dit ideaal nog niet realistisch is.