home_3 home_4 home_ home_1 home_2

Waarom lid worden


" Waarom lid van de NVLP?.......Omdat ik me verbonden voel, en ook ben, met het vak en collega’s in Nederland en in heel Europa, via de EABP. De EABP site die vol staat met up-to-date info, artikelen en andere informatie, maar ook de activiteiten in Nederland vooral het 2 a 3 jaarlijks symposium wat altijd gefaciliteerd wordt door de NVLP. Het is mooi om mee te maken hoe collega’s van verschillende windrichtingen altijd weer een prachtig symposium weten te creëren en organiseren. Het zijn de overeenkomsten in de verschillen die ons doet verbinden, wat mij zeer aanspreekt als lid van de NVLP. Daarom dus!!" - Gees Boseker - Full Member -

 

" Wat het voor mij betekent om lid te zijn van de EABP/NVLP: ik maak op die manier deel uit van een gemeenschap van gelijkgestemde professionals. Hierdoor wordt mijn bedding in het vak van lichaamsgerichte psychotherapie veel breder. Dit heeft - naast dat het nooit kwaad kan je bedding zo breed mogelijk te maken (in Bodymind Opleidingen noemen we dat ook wel eens 'breed zitten') - als groot voordeel dat ik kan sparren en schuren met vakbroeders en -zusters van een gelijksoortig kaliber. Bijvoorbeeld op de POW!! -dagen was dat meer dan eens concreet merkbaar doordat we onze vakkennis in woord en gebaar aan elkaar lieten zien. Eén van mijn meesters zei ooit dat het redelijk eenvoudig is om koning te zijn van je eigen keukentegel, maar dat het veel waardevoller is om door de keuken te kunnen wandelen. Welkom in de NVLP-keuken!" - Marjolijne van Buren-Molenaar - Vertegenwoordiger van Bodymind Opleidingen, Organisatielid NVLP -

 

" Door lid te zijn van de NVLP houd ik voeling met het hele beroepsveld van lichaamsgericht werkende therapeuten, en ervaar ik in toenemende mate verbondenheid in de verscheidenheid."  - Marja Visser - Full Member -

 

" Voor mij betekent het lidmaatschap van de NVLP/EABP en het bestuurlijk actief zijn in de organisatie: geïnspireerde en inspirerende ontmoetingen met heel veel boeiende collega’s; steeds weer in aanraking komen met nieuwe ideeën voor het vak; bouwen aan het maatschappelijk functioneren van een manier van therapie bedrijven die voor veel mensen een essentiële bijdrage levert aan het beter functioneren in het leven; een organisatie waarin ik zelf kan groeien; ondersteuning van mijn waardigheid als beoefenaar van dit vak, omdat de EABP/NVLP kwaliteit bewaakt; een speeltuin voor mijn creativiteit; een internationaal en nationaal thuis vol sparring partners." - Lidy Evertsen - Full Member -

 

" Een nieuwe uitdaging om bestuurslid te zijn van de NVLP: een club die ik een warm hart toedraag, omdat er steeds opnieuw gewerkt wordt aan kwaliteit en diepgang. Belangrijke items voor mij zijn: hoe kunnen we ons steeds meer met elkaar verbinden als verschillende beroepsverenigingen zodat we ons nog sterker naar buiten kunnen profileren. Verbinden en daarin samenwerken met onze Europese collega's en hopelijk steeds meer in de toekomst met de reguliere zorg met ons eigen gezicht in respect voor en naast elkaar. " - Carin Ballas - Full Member -