home_1 home_ home_3 home_2 home_4

>> meer Lichaamsgerichte Psychotherpie


Het doel van lichaamsgerichte psychotherapie is het verminderen van psychische klachten. Daartoe wordt gewerkt met therapeutische gesprekken, lichaamshouding, beweging en innerlijke lichaamsbeleving.
 
Lichaamsgerichte Psychotherapie omvat een duidelijke theorie over het functioneren van het lichaam en de geest. Het uitgangspunt is dat er een functionele eenheid is tussen lichaam en geest. Zij functioneren als interactieve onderdelen van de hele mens. Deze benadering is voor de lichaamsgerichte psychotherapie fundamenteel en een uitganspunt voor haar werkwijze en onderzoek.
 
Lichaamsgerichte Psychotherapie gebruikt een groot scala aan diagnostische instrumenten en therapeutische interventies binnen de therapeutisch relatie. Er zijn verschillende benaderingen binnen de lichaansgerichte psychotherapie; lees hier meer over bij Therapeutische vormen.