home_ home_3 home_1 home_2 home_4

De NVLP zoekt nieuwe bestuursleden


 

Angela Terpstra, de huidige secretaris van de NVLP, vertelt over haar motivaties:  

 

“Het contact met de internationale collega’s vind ik heel inspirerend. Het hoogstaande praktische en theoretisch niveau van bijvoorbeeld het EABP congres is ook belangrijk voor Nederland. En die internationale verbinding is waar de NVLP voor staat.    

 

Meer bekendheid voor ons vak en kennisontwikkeling  

Vanuit de NVLP zijn we bezig ons vak nog meer onder de aandacht te brengen. We geven presentaties en kleine workshops op hogescholen en universiteiten in het hele land.

 

En in oktober is er weer een workshop voor collega’s: ‘Untherapy’. Ik vind het leuk om dit te organiseren en zo de leden de kans te geven hun vakinhoudelijke kennis te vergroten. In de toekomst gaan we meer buitenlandse workshops naar Nederland halen.    

 

Energie en plezier  

Het is belangrijk voor mij om energie en plezier in de NVLP te brengen. De nieuwe bestuursleden die we zoeken kunnen hieraan bijdragen op hun eigen manier. Er is ruimte voor nieuwe initiatieven.    

 

Meer ruimte voor de inhoud van ons vak

Twee keer per jaar vindt de Algemene Leden Vergadering (ALV) plaats. Voor veel leden is dat best een reis dus willen we de bijeenkomst zo waardevol mogelijk maken. Onderwerpen als stemmen en verantwoording afleggen kunnen we ook per mail afhandelen. Zodat er meer ruimte is voor de inhoud van ons vak. In de vorm van een presentatie over een congres, of een inhoudelijke discussie of mini-workshop. Dan kan de ALV een ontmoeting zijn waar je energie van krijgt. Het is belangrijk dat je elkaar voedt en het fijn hebt samen.

 

Workshops uit het buitenland en onderzoek

Binnenkort ontvangen onze leden een mail met de vraag: welke workshop zou je vanuit het buitenland hiernaar toe willen halen? Meld dat ons want daar zijn wij voor. Daarnaast zijn we aan het bekijken of het haalbaar is om studenten onderzoek te laten doen naar de verschillende therapievormen en de effecten daarvan.

 

Council meeting in het buitenland  

De council komt één keer per jaar bijeen, in de toekomst misschien twee keer. Dit duurt 2,5 dag en vindt plaats in het buitenland. Afwisselend gaat daar één persoon uit het bestuur naar toe.

 

Geef invulling aan de NVLP  

Een bestuurslid blijft twee jaar en dat kan één keer verlengd worden. In 2016 zitten Eline en ik beide vier jaar in het bestuur. Het zou fijn zijn als nieuwe bestuursleden zich dit najaar aanmelden zodat we ruim de tijd hebben voor een overdracht. Iedereen die vragen of interesse heeft kan mij mailen of bellen.

 

Hoeveel tijd ben je daarmee kwijt  

Het praktisch overleggen en dingen regelen voor de NVLP doen we zo veel mogelijk per mail en Skype. Dat gaat prima. Gemiddeld ben ik één uur tot vier uur per week bezig voor de NVLP. Dat hangt ervan af van de werkzaamheden. Eline is penningmeester van de NVLP en zij is een half tot drie uur per week bezig. Daarnaast is er ondersteuning op het gebied van de website en de nieuwsbrief."

 

Bel of mail Angela Terpstra als je geïnteresseerd bent of meer wilt weten:  

 

E-mailadres: secretaris@nvlp.nl